Terrassen en bestratingen

Tegels en stenen kunnen op verschillende manieren verwerkt worden. Natuursteen tegels worden door ons vaak in zand cement gelegd en afgevoegd . Het grote voordeel van het op deze manier de tegels te verwerken is dat de tegels niet meer verzakken en dat er nooit meer onkruid tussen groeit Kortom altijd netjes en weinig onderhoud.

Oude gebakken klinkers worden meestal traditioneel met de hamer gelegd. Er wordt altijd een voldoende dik zandbed aangebracht om verzakkingen tot een minimum te beperken. Waar nodig brengen wij diverse waterafvoer systemen aan om plassenvorming te voorkomen en overtollig regenwater af te voeren. Deze worden aangesloten op de hemelwaterafvoer of op waterinfiltratie boxen welke in de grond worden verwerkt.

Het terras en of bestrating is de basis van uw tuin. Het goed verwerken van het gekozen materiaal is hierom van groot belang. Wij hebben voor alle bestratings materialen de benodigde kennis en ervaring in huis zodat u met plezier van uw tuin kunt genieten.